Úvod    O nás    O plávaní

O plávaní

Čo rozumieme pod pojmom "plávanie" novorodencov, dojčat batoliat a predškolákov.

Pojem "plávanie" novorodencov , dojčat a batoliat nie je myslený v pravom slova zmysle. Nejde vôbec o to naučiť tieto deti plávať. U najmenších detí ide predovšetkým o radostnú hru rodičov s deťmi vo vode, ktorá pozitívne stimuluje u dojčat pohybovú aktivitu a tá je nevyhnutná pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Samozrejme dojčenecké "plávanie" má veľký význam pre neskoršiu výuku plaveckých spôsobov.

Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:

 • adaptácia na prostredie bazéna a prácu v detskom kolektíve
 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu
 • výdychy do vody
 • potápanie a lovenie
 • skoky zo sedu a stoja
 • orientácia pod vodnou hladinou
 • práca s plaveckými pomôckami
 • niektoré základné plavecké pohyby

Novorodencom a dojčatám do 6. mesiaca veku vieme vytvoriť ideálne podmienky pre "plávanie" v prostredí dieťatku dobre známom, doma vo vani. Po 6. mesiaci veku dieťata začína byť priestor vane malý, preto v tejto aktivite pokračujeme navštevovaním kurzu organizovaného "plávania" s účastou rodičov v bazéne. Deti zúčastnujúce sa takýchto kurzov si okrem iného zvykajú už v rannom veku na pobyt v kolektíve svojich rovesníkov, čo podstatne uľahčuje ďalšie kolektívne pobyty v jasliach alebo v škôlke. Zo všetkých predností, ktoré dojčenecké "plávanie" má je najhodnotnejší psychický a citový dopad na všetkých členov rodiny. Dieťa má z pobytu vo vode radosť a teší sa z neho v tesnej blízkosti rodiča. Rodičov to motivuje venovať sa deťom viac, než to vyžaduje základná starostlivosť. Týmto sa lepšie spoznávajú, prehlbuje sa ich citové puto samotný záujem o seba. Dôležité je však vedieť, že "plávanie" je prínosom iba v náväznosti na dobrú základnú starostlivosť a správnu manipuláciu s dieťatkom.

Význam "plávania" novorodencov a dojčat.
"Plávanie" novorodencov a dojčat má veľký význam pre ich ďalší vývoj. Voda je priateľským a známym prostredím už z obdobia vnútromaternicového vývoja. Nadľahčuje a umožnuje dieťatku vykonávať pohyby zodpovedajúce jeho povahe a nálade ( čo mu však pevná podložka neumožní ).

Pravidelný pobyt vo vode podporuje:

 • psychomotorický vývoj detí
 • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu
 • má významný vplyv na podporu imunitného systému
 • zlepšuje otužilosť a pohybové schopnosti
 • má významný sociálny aspekt pre fungovanie rodiny
 • predovšetkým deti získavajú cit pre vodu, ktorý je pre pohyb vo vode veľmi dôležitý
 • plávanie už pomohlo prekonať nielen ťažkosti s jedením, ale aj so spánkom a bolesťami bruška


Dlhodobým výsledkom "plávania" novorodencov a dojčat v spojení s cvičením, správnou manipuláciou, otužovaním, masážami a dobrou životosprávou je dieťa otužilé, zdravé a milujúce vodné prostredie.