Úvod    Kurzy    Organizačné pokyny

Organizačné pokyny

PONÚKAME KVALITU SLUŽIEB NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI:

 • teplota vody 30-31°C
 • čistotu všetkých vnútorných priestorov so zvýšeným ohľadom na pobyt detí a dojčiat
 • vysoko profesionálne a odborné služby

Túto ponuku služieb sa snažíme vo všetkých bodoch dodržiavať, ale iba s Vašou pomocou môžeme dosiahnuť maximálnu spokojnosť všetkých. Prosíme vás o dodržiavanie a rešpektovanie tohto prevádzkového poriadku. V prípade nedodržiavania si uplatníme právo vylúčiť klienta z kurzu bez možnosti finančnej či inej náhrady neabsolvovanej lekcie.

VSTUP DO CENTRA:

 • prichádzajte na plávanie max. 20 minút, na cvičenie max. 15 minút pred začiatkom lekcie, aby ste poskytli rovnaký priestor aj iným rodičom s deťmi
 • kočiare odkladajte vo vstupnom prístrešku
 • pri vstupe do detského centra sa vyzujte, obuv vložte do igelitového vrecka a uložte do botníka vo vstupnej hale

VSTUP DO ŠATNÍ, SPŔCH A BAZÉNU:

 • osobné veci odložte do skriniek, bez plaviek sa presuňte na WC a potom do sprchy
 • po dôkladnom hygienickom očistení rodiča a dieťaťa si oblečte plavky, deťom, ktoré sa nepýtajú na nočník dajte čistú plienku
 • z hygienických dôvodov musia mať dojčatá  plavky s gumičkou dobre priliehajúcou okolo pásu a stehien, rodičia musia mať plaveckú čiapku ( ak je čiapka premokavá je nutné si pred vstupom umyť vlasy)
 • nočník po použití vaším dieťaťom vylejte do WC, opláchnite vodou, dieťaťu umyte zadoček. Je zakázané močiť do prepadu!
 • v priestoroch šatní a bazénu pomaly a opatrne otvárajte a zatvárajte dvere, dávajte pozor na mokrú podlahu a šmykľavé telíčko namydleného dieťaťa
 • do bazénu vstupujte až na pokyn inštruktorky, vždy 1 rodič s 1 dieťaťom
 • nenechávajte deti samostatne chodiť po okraji bazénu a skákať zo stoja!
 • po plávaní sa osprchujte mydlom, otužte, osušte ( k vysušeniu uší použite buničité štvorčeky)
 • vždy za sebou upracte plienky, buničité štvorčeky...
 • v priestoroch šatní, spŕch a bazénu dávajte na deti nepretržite pozor, minimalizujete tým možnosť vzniku úrazu

POBYT VO VSTUPNEJ HALE S RECEPCIOU:

 • konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch recepcie( odporúčame využiť detské stoličky na kŕmenie, s výnimkou dojčenia, ktorému je určená relaxačná miestnosť
 • je potrebné rešpektovať a dodržiavať aklimatizačný pobyt ( v zimných mesiacoch znižuje riziko chorenia), ktorý je max. 30 min. po docvičení a max. 60 min. po návšteve bazénu
 • čas aklimatizačného pobytu nie je možné predlžovať

DOLEŽITÉ:

 • všetky informácie o našich aktivitách a akékoľvek zmeny sú k dispozícii na nástenke
 • nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru, v prípade potreby vzdialiť sa využite pre dieťa ohrádku
 • je zakázaný vstup s infekčným a plesňovým ochorením, pod vplyvom alkoholu a omamných látok
 • pokiaľ prichádzate na plávanie s dieťaťom, nie je možné aby jeho súrodenec lekciu rušil alebo ostal v priestoroch centra bez dozoru, v takomto prípade môže inštruktorka rodiča z lekcie vylúčiť!
 • je nevyhnutné v priestoroch centra dodržiavať čistotu a poriadok
 • akékoľvek poranenie alebo zmenu zdravotného stavu hláste vedúcemu kurzu
 • lekárnička sa nachádza v miestnosti prvej pomoci

HYGIENA:

BAZÉN

 • voda je zohrievaná na 31°C, upravovaná automatickým samočistiacim systémom s využitím morskej soli
 • biochemické parametre (pH, obsah volného chlóru, teplotu) meriame min. 3x denne
 • mikrobiologické a biochemické rozbory sa robia pravidelne, každý mesiac

PRIESTORY

 • bežné upratovanie robíme 2x denne: vysávame, vynášame odpadky, upratujeme toalety, umývame podlahy...
 • dezinfekcia podláh šatní, recepcie, prebaľovacích podložiek, nočníkov, detských stoličiek sa robí 2x za deň, po dopoludňajších kurzoch a po popoludňajších kurzoch
 • plavecké pomôcky sa dezinfikujú každý večer po ukončení prevádzky

VEĽKÉ UPRATOVANIE

 • dezinfekcia obkladov, spŕch, čistenie odpadov vykonávame 1x týždenne

GENERÁLNE UPRATOVANIE

 • upratovanie s vypúšťaním bazénu, mechanickú očistu spojenú s dezinfekciou vykonávame raz za 3 mesiace