Úvod    Kurzy    Nosenie a manipulácia s dieťaťom

Nosenie a manipulácia s dieťaťom

Kurz pre budúcich rodičov

Kurz je určený pre budúcich rodičov a rodičov detí do 3. mesiaca veku. Tématika tohto kurzu sa opiera o knihu p. Evy Kiedroňovej - "Nežná náruč rodičú" (Grada, 2005). Získate moderné poznatky o význame správnej manipulácie s novorodencom a malým dieťaťom.
Správna manipulácia s dieťaťom si zaslúži podstatne väčšiu pozornosť, ako sa zdá. Správne zaobchádzanie a podnety, ktoré dieťaťu ponúkame v prvých dňoch, týždňoch a mesiacoch života by mali byť v súlade s jeho psychomotorickou úrovňou a potrebami, lebo výrazne ovplyvňujú jeho dlhodobý vývoj a prospievanie.
Vhodné zaobchádzanie s malým dojčaťom má veľký vplyv na správne posilnenie svalstva trupu, ktorého úlohou je udržať správne postavenie chrbtice, má vplyv na dobrú funkciu vnútorných orgánov, a spoluprácu ramien a panvy pri vzpriamovaní. Podmieňuje rozvoj rovnováhy, koordináciu pohybov, orientácie aj súhru mozgových hemisfér a v neposlednom rade priaznivo ovplyvňuje psychický a rozumový vývoj.

Náplň kurzu:

Dozviete sa:

  • potreby novorodenca
  • psychomotorický vývoj od 0 - 6 mesiaca
  • možnosti ohrozenia správneho vývoja dieťaťa v dôsledku nevhodnej manipulácie

Naučíte sa:

  • zdvíhanie, nosenie, otáčanie a odovzdávanie si dieťatka v súlade s psychomotorickým vývojom
  • polohy vhodné na odpočívanie, dojčenie, odgrgnutie, umývanie a k vytvoreniu sociálneho kontaktu
  • správne stimulovať bábätko

Dĺžka kurzu:

  • 3 lekcie