Úvod    Kurzy    Plávanie detí od 4 do 6 rokov

Plávanie detí od 4 do 6 rokov

Náplň kurzu:

  • adaptácia na nové prostredie a kolektív v bazéne
  • otužovanie
  • kvalita a dĺžka výdychov do vody
  • nácvik potápania a lovenia
  • skoky zo sedu a zo stoja
  • práca s plaveckými pomôckami
  • zdokonalenie jednotlivých plaveckých pohybov (znak, kraul)
  • nácvik plaveckých pohybov (prsia)
  • koordinácia základných plaveckých zručností


Dĺžka kurzu:

  • 10 lekcií/1 blokKurzy realizujeme:

 v Prešove: 
Aquapark Delňa Prešov, Jelšová 5, Prešov