Úvod    Kurzy    Plávanie novorodencov a dojčat

Plávanie novorodencov a dojčat

"Plávanie" od narodenia do 6. mesiaca veku dieťaťa.

Náplň kurzu:

 • zoznámenie sa rodičov s psychomotorickým vývojom dieťatka
 • nácvik správnej a vhodnej manipulácie s dieťatkom na suchu a vo vode
 • nácvik odpočinkových polôh
 • spoločný kúpeľ rodičov s deťmi
 • otužovanie detí, jeho spôsoby a význam
 • nácvik potápania
 • režim dieťaťa a význam rituálov dňa
 • nácvik masáže dojčat
 • význam dojčenia a výživa do 1. roka dieťaťa
 • samotná práca vo vode podľa metodiky

Kurzy prebiehajú v detskom centre KID FIT, s.r.o. na Budovateľskej 44/F v Prešove vždy utorok - sobota v čase od 9.00 - 16.00 hod.
Odporúčame účasť oboch rodičov na jednotlivých lekciách.
Kurzovné je neprevoditeľné a nenávratné.
Dĺžka kurzu:

 • 8 - 12 lekcií

"Plávanie" od 6. mesiaca do 3. rokov veku dieťaťa.

Náplň kurzu:

 • adaptácia na nové prostredie a kolektív v bazéne
 • otužovanie detí
 • cvičenie detí a rodičov formou pesničiek a riekaniek spojených s pohybom
 • nácvik základnej manipulácie a odpočinkových polôh v bazéne
 • nácvik polôh na chrbte a na bruchu
 • nácvik výdychov do vody
 • nácvik potápania a lovenia
 • orientačné a koordinačné hry posilňujúce svalstvo celého tela
 • skoky do vody
 • potápanie s rodičmi
 • práca s pomôckami (hračky, loptičky, plav. kruh, doštička, ....)
 • plavecké pohyby (od 15. mesiaca veku)

Kurzy organizujeme 

         v PREŠOVE 
                      na Budovateľskej 44/F v centre KID FIT, s.r.o. 

Dĺžka kurzu:

 • 10 lekcií (1 blok)