Úvod    Aktuality    Pracujeme na otvorení prevádzky!

Pracujeme na otvorení prevádzky!

Vážení zákazníci KID FIT s.r.o., vzhľadom k uvoľneniu pandemických opatrení sme začali intenzívne pracovať na otvorení našej prevádzky.
Pripraviť bazén a mať urobené rozbory kvality vody na RÚVZ trvá niekoľko dní.
Budeme vás všetkých kontaktovať a ďakujeme za trpezlivosť !

Aktuality