Úvod    Kurzy    Kurz pohybovej výchovy

Kurz pohybovej výchovy

Významnou súčasťou pohybovej výchovy detí je cvičenie na fitloptách, ktoré v značnej miere pomáha zlepšiť koordináciu pohybov, orientáciu v priestore a hlavne prispieva k posilneniu svalstva celého tela.
Najmladšou skupinu, sú deti po ukončení 3. mesiaca veku, ktoré sa veľmi jemnou a hravou formou začínajú zoznamovať s prvými polohami a hrami na fitlopte.
Obťiažnosť jednotlivých cvičení sa pomaly zvyšuje a zároveň rešpektuje úroveň psychomotorického vývoja.

Milí rodičia,
ak prejavíte záujem o "kurz pohybovej výchovy detí", v záujme zabezpečenia plynulej organizácie kurzu Vás prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel:

 • Na hodinu prichádzajte len ak ste vy a aj vaše dieta zdraví.
 • Doneste si pohodlný odev a čisté prezuvky pre seba a svoje dieťa.
 • Nezabudnite na čajík a desiatu pre vaše dieťatko.
 • Na cvičenie príďte minimálne 10 minút pred začiatkom samotného cvičenia.
 • Čas po skončení cvičenia využite na oddych a relax, ale podľa možnosti nebuďte príliš hluční, aby ste nerušili ďalšie deti pri cvičení.
 • Ak sa hodiny nemôžete zúčastniť, oznámte to aspoň 1 deň dopredu (telefonicky, e-mailom). Neospravedlnenú neúčasť nebude možné nahradiť, ani za ňu vrátiť peniaze.


Program:

 • Poradňa psychomotorického vývoja.
 • Najčastejšie chyby vo vývoji.
 • Cvičenie zamerané na posilnenie svalstva trupu s využitím fitlôpt.
 • Podpora psychomotorického vývoja s prevenciou jeho odchýlok.
 • Základy relaxačnej masáže.


Dĺžka kurzu:

 • 5 cvičení (5 týždnov)


Počet detí v kurze:

 • minimálne 5 detí, maximálne 7 detí

Kurzy prebiehajú:

v PREŠOVE
- KID FIT, s.r.o., Budovateľská 44/F