Úvod    Aktuality    Všetko dobré v novom roku!

Všetko dobré v novom roku!

Ďakujeme za rok 2023, bol poučný a krásny. Nech je 2024 o prajnosti jeden druhému, porozumení, súdržnosti, láske a zdraví.

Tešíme sa na vás!

Aktuality